เที่ยว วัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ บรรลุความเพียร 1237 ขั้น

0
615

มาเที่ยวจังหวัดกระบี่ แวะมาเที่ยว วัดถ้ำเสือ ขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศไอหมอก โดยการเดินขึ้นบรรได 1237 ขั้น