มหัศจรรย์ของธรรมชาติ”อ่างน้ำผุด”อ.พระแสง

อ่างน้ำผุด
อ่างน้ำผุด แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ของอำเภอพระแสง อ่างน้ำผุดที่เกิดขึ้น เป็นลักษณะอ่างน้ำที่มีตาน้ำผุดขึ้นมาจากชั้นใต้ดินเป็นจำนวนมาก ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีเนื้อที่กว่า 179 ไร่ ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านโอทอป อ่างน้ำผุด

การเดินทาง

หมู่ 13 ต.บางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี อ่างน้ำผุด

กิจกรรม

อ่างน้ำผุดอ่างน้ำผุด กิจกรรมพายเรือคายัค ในการพายขึ้นไปดูจุดต้นน้ำภายในป่าพรุ ที่มีลักษณะเหมือนทรายเดือด อ่างน้ำผุด สามารถลงเล่นน้ำได้ น้ำใสมากขอบอก อ่างน้ำผุด  อ่างน้ำผุด ชมธรรมชาติของป่าที่อุดมสมบูรณ์  
Loading...