แท็ก: บางหัวแรด

สถานที่ ลอยอัฐิ ท่านพุทธทาสภิกขุ

อนุวัตจัดให้วันนี้ สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาต้องไม่พลาด เพราะคุณหนุ่มจะพาไปยังสถานที่ลอยอัฐิท่านพุทธทาสภิกขุ ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอย่างไรไปชม เดือนตุลาคมของทุกปี ผู้เลื่อมใส ท่านพุทธทาสภิกขุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ จะเดินเท้าเข้าป่าระยะทางไกลกว่า 6 กิโลเมตร เพื่อไปที่ตั้งน้ำ หรือต้นน้ำลำคลองสก ต้นกำเหนิดแม่น้ำตาปี อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมพิธีลอยอัฐิ ตามที่ท่านพุทธทาสภิกขุ เขียนพินัยกรรมไว้ อนุวัต จัดให้ พร้อมทีมงาน เดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาสก เพื่อไปยังตั้งน้ำหรือต้นน้ำ...