“เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ ” จังหวัดสุราษฎร์ธานี Suratthani

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลทั่วไป จังหวัดสุราษฎร์ธานี Suratthani

ตราประจำหวัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตราประจํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พระบรมธาตุไชยา เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัด ทั้งยังเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวจังหวัด สุราษฎร์ธานี และพุทธศาสนิกชนทั่วไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปด้วย

คำขวัญประจำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่  ไข่แดง  แหล่งธรรมะ 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมืองร้อยเกาะ เป็นสมยานามของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีเกาะน้อยใหญ่มากมายเช่น เกาะสมุย เกาะพะงันเกาะเต่า เกาะริกัน เกาะนกเภา เกาะกล้วย เกาะพะลวย เกาะปราบ เกาะแตนหมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทำให้มีนักท่องเที่ยวมากมายหลั่งใหลกันเข้ามาเที่ยว จนทำรายใด้มากมายให้กับจังหวัด

เงาะนาสาร
เงาะนาสาร

เงาะอร่อย เงาะโรงเรียนมีปลูกกันมากที่อ.บ้านนาสาร โดยมีประวัติเล่าว่าเมื่อปี พ.ศ.2468มีชาวจีนสัญชาติมาเลเซีย ชื่อนายเค วอง มีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองปีนัง ได้เดินทางเข้ามาทำเหมืองดีบุกที่หมู่บ้านเหมืองเกาะ ต.นาสาร ได้นำเมล็ดเงาะมาปลูกข้างที่พัก ปรากฏว่ามีเงาะต้นหนึ่ง มีลักษณะต่างไปจากต้นอื่น คือมีผลกลม เนื้อกรอบ เปลือกบาง รสชาติอร่อยในปี 2497 นาย เค วอง ได้เลิกกิจการและได้ขายที่ดินให้กับกระทรวงธรรมธิการ และต่อมาก็ได้ปรับปรุงจนเป็นโรงเรียน ชื่อโรงเรียนนาสาร ส่วนเงาะที่ปลูกไว้ก็ได้แจกจ่ายสู่ประชาชน โดยใช้พันธุ์เดิมเรียกว่า เงาะโรงเรียน ผลเงาะโรงเรียนของสวนผม(อีกแล้วน่าเบื่อโม้อยู่ได้)ผลเงาะโรงเรียนที่สวนผมเช่นเคยต้นเงาะโรงเรียนที่สวนผมเองในปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้เสด็จจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้นำชาวสวนได้นำเงาะทูลเกล้าฯ ถวายเงาะโรงเรียนและขอพระราชทานชื่อพันธุ์เสียใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรัสว่า ” ชื่อเงาะโรงเรียนก็ดีอยู่แล้ว ” ตั้งแต่บัดนั้นเลยได้ชื่อเงาะโรงเรียนอย่างเป็นทางการ

หอยนางรม
หอยนางรม

หอยใหญ่ ในที่นี้หมายถึงหอยนางรม ซึ่งหอยนางรมสุราษฎร์ธานี เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักบริ-โภคว่าเป็นอาหารทะเลขึ้นชื่อ มีรสอร่อยชวนรับประทาน ซึ่งมีการเพาะเลียงกันมากที่ปากคลองกะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์หอยนางรมมี 2 ชนิดคือ ชนิดพันธุ์เล็ก เรียกว่า หอยเจาะ ชนิดพันธุ์ใหญ่ เรียกว่าหอยตะโกรม ลักษณะเป็นหอย 2 ฝา พบทั่วไปบริเวณชายฝั่งน้ำตื้น หอนนางรมจะวางไข่ตลอดปีแต่จะพบมากในเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน และวางไข่ครั้งละ ประมาณ 1-9 ล้านฟอง

ไข่เค็ม
ไข่เค็ม

ไข่แดง เป็นนามเรียกลักษณะไข่เค็มไชยา ซึ่งเป็นไข่เค็มที่ทำจากไข่เป็ด ที่เลี้ยงในเขตอำเภอไชยา มีลักษณะพิเศษคือ ไข่แดง มีสีแดงจัด ไข่แดงมากกว่าไข่ทั่วไป สีสันมันวาวชวนรับประทาน เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไชยา และ ชาวสุราษฎร์ธานี มีจำหน่ายทั่วไปในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะที่อำเภอไชยาร้านไข่เค็มที่ไชยาเจ้าเก่าแก่ดั้งเดิม

สวนโมกข์

แหล่งธรรมะ แหล่งธรรมะที่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ฯ ภูมิใจก็คือ สวนโมกข์พลาราม หรือวัดธารน้ำไหล ท่านพระป้ายของวัดธารนำใหลหรือสวนโมกข์ พุทธทาส ได้สร้างสวนโมกข์ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2502 ในเนื้อที่ 375 ไร่ เป็นวัดที่ไม่มีสิ่งก่อสร้าง เป็นโบสถ์วิหาร แต่จะใช้ธรรมชาติอันร่มรื่น ทำให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งทุกแห่งในสวนโมกข์ สามารถศึกษาท่านพระพุทธทาส ธรรมะได้อย่างเข้าใจถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา

Loading...

ใส่ความเห็น