การเดินทาง

การเดินทาง
 

การเดินทาง โดยรถยนต์

รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 4 โดยผ่านจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 41 จนถึงสุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง 685 กิโลเมตร

การเดินทาง โดยรถไฟ

-รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีบริการเดินรถทุกวัน ระยะทาง 650 กิโลเมตร ผู้โดยสารต้องไปลงที่สถานีรถไฟอำเภอพุนพิน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วต่อรถประจำทางหรือแท็กซี่เข้าตัวจังหวัด ระยะทาง 13 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน โทร. 0 7731 1213 www.railway.co.th

การเดินทาง โดยรถประจำทาง

– รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถระหว่าง กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมง รถออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 2434 5557-8 (รถธรรมดา) และ 0 2435 1199, 0 2435 1200 (รถปรับอากาศ) www.transport.co.th หรือบริษัทเอกชน โสภณทัวร์ โทร. 0 2435 5023 กรุงสยาม โทร. 0 2435 5024 นอกจากนี้ยังมีบริการรถโดยสารปรับอากาศ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย อีกด้วย

การเดินทาง โดยเครื่องบิน

– เครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีบริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานีทุกวัน ใช้เวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. 1566, 0 2280 0060, 0 2628 2000 – สำนักงาน สุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 2610, 0 7727 3710 -ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร 0 7725 3500 ต่อ 262 www.thaiairways.com นอกจากนี้ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด เปิดบริการเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2265 5555 หรือ เกาะสมุย โทร. 0 7742 2512-8 www.bangkokairways.com

การเดินทางจากสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดใกล้เคียง

–  รถโดยสารประจำทาง จากสุราษฎร์ธานีมีรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต และรถโดยสารธรรมดาไปจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดทางภาคใต้ รายละเอียดติดต่อที่สถานีขนส่ง ถนนสุราษฎร์ธานี – พุนพิน โทร. 0 7720 0032-3 รถไฟ จากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน มีรถไฟไปจังหวัดนราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา ไชยา ชุมพร หัวหิน รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 7731 1213 ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ อำเภอกาญจนดิษฐ์ 18 กิโลเมตร อำเภอดอนสัก 61 กิโลเมตร อำเภอเกาะพะงัน 100 กิโลเมตร อำเภอบ้านตาขุน 71 กิโลเมตร อำเภอเกาะสมุย 84 กิโลเมตร อำเภอบ้านนาเดิม 50 กิโลเมตร อำเภอคีรีรัฐนิคม 55 กิโลเมตร อำเภอบ้านนาสาร 41 กิโลเมตร อำเภอเคียนซา 61 กิโลเมตร อำเภอพนม 80 กิโลเมตร อำเภอชัยบุรี 112 กิโลเมตร อำเภอพุนพิน 12 กิโลเมตร อำเภอไชยา 68 กิโลเมตร อำเภอพระแสง 68 กิโลเมตร อำเภอท่าฉาง 37 กิโลเมตร อำเภอวิภาวดี 70 กิโลเมตร อำเภอท่าชนะ 78 กิโลเมตร อำเภอเวียงสระ 68 กิโลเมตร
Loading...

ใส่ความเห็น