มรส.จัดโครงการ SRU Rajabhat camping 2020 ต้อนรับ นักเรียนกว่า 1300 คน

SRU Rajabhat camping 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ SRU Rajabhat camping 2020 ต้อนรับ นักเรียนกว่า 1300 คน

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ SRU Rajabhat camping 2020 โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ SRU Rajabhat camping 2020 นักเรียนกว่า 1300 คนที่เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

SRU Rajabhat camping 2020

ที่มา ข่าวการศึกษา : SRU Rajabhat camping 2020

#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Loading...

ใส่ความเห็น