เปิดแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ” ตลาดประชารัฐวัดไทร “

ตลาดประชารัฐวัดไทร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ พัฒนาการจังหวัดและอีกหลายภาคส่วน จัดพิธีเปิด ตลาดประชารัฐวัดไทร บ้านดอน หวังสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ภายในชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตลาดประชารัฐวัดไทร โดยที่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง ยั่งยืน โดยใช้เสน่ห์จากอัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมภายในชุมชน ที่ใช้เป็นจุดขายในการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชน วัดไทร แห่งนี้มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงวัฒนธรรม สืบเนื่องจากการเป็นชุมชนเก่าแก่ และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน อาทิ ศาลาการเปรียญไม้ 100 ปี ที่เก็บโบราณวัตถุไว้เป็นจำนวนมาก ตลาดประชารัฐวัดไทร
เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61 นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ นายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอีกหลายภาคส่วน จัดพิธีเปิด ตลาดประชารัฐวัดไทร บ้านดอน ภายในงานเต็มไปด้วยผู้ค้าจากในชุมชนและที่ลงทะเบียนในระบบตลาดประชารัฐกว่า 120 ราย พร้อมวางจำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิด ซึ่งตลาดดังกล่าวจะมีกำหนดเปิดทุกวันศุกร์และวันเสาร์ของทุกสัปดาห์

ตลาดประชารัฐวัดไทร

ตลาดประชารัฐวัดไทรตลาดประชารัฐวัดไทรตลาดประชารัฐวัดไทรตลาดประชารัฐวัดไทร ขอบคุณ ข่าว สทท.สุราษฎร์ธานี
Loading...