อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำขวัญของ อำเภอคีรีรัฐนิคม

เมืองเก่า เขาราหู สายน้ำคู่พุมดวงคลองยัน โบราณสถานสำคัญถ้ำสิงขร มีบ่อน้ำร้อนคลองน้ำใส บารมียิ่งใหญ่หลวงพ่อเชื่อม

ประวัติ อำเภอคีรีรัฐนิคม

อำเภอคีรีรัฐนิคม  เดิมเป็นเมืองคีรีรัฐนิคม อยู่ในอาณาจักรศรีวิชัย ตัวเมืองตั้งอยู่ทางซ้ายของคลองพุมดวง อันเป็นที่ตั้งของอำเภอคีรีรัฐนิคมในปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2431( ร.ศ.107 )พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะ “ เมืองคีรีรัฐนิคม ” เป็นอำเภอคีรีรัฐนิคมเมื่อ พ.ศ. 2458 พระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อเมืองคีรีรัฐนิคม เป็น  “ อำเภอท่าขนอน ” ซึ่งแปลว่า ด่านเก็บภาษีการค้า ซึ่งมาจากจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ล่องมาตามลำคลองพุมดวง เข้าไปตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลเห็นว่าชื่ออำเภอที่ใช้อยู่ไม่ถูกต้องตามสภาพท้องที่ เพื่อให้ถูกต้องตามความเหมาะสมกับสภาพท้องที่ จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก อำเภอท่าขนอน เป็น “ อำเภอคีรีรัฐนิคม ” ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2504  เป็นต้นมา

อำเภอคีรีรัฐนิคม

ที่ตั้งและอาณาเขต


อำเภอคีรีรัฐนิคมตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวิภาวดี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพุนพิน
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเคียนซาและอำเภอพนม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอพนม

การปกครองส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอคีรีรัฐนิคมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลท่าขนอน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าขนอน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าขนอน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลท่าขนอน)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านยางทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำหักทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะเปาทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่ากระดานทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลย่านยาวทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถ้ำสิงขรทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านทำเนียบทั้งตำบล

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โรงแรมที่พัก

ร้านอาหาร

ที่มา

http://khiriratnikhom.suratthani.police.go.th/history1.htm

Loading...

ใส่ความเห็น