มรส.ลงนาม ความร่วมมือกับ Kerry express ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ความร่วมมือกับ Kerry

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงนาม ความร่วมมือกับ Kerry express เพื่อขับเคลื่อนบุคลากรท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นการปฏิบัติจริงสร้างการเรียนรู้

ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด
ความร่วมมือกับ Kerry express

วัน 9 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานและลงนาม ความร่วมมือกับ Kerry express โดยมี นายสุวีฒน์ อุไรโรจน์ ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ เขตพื้นที่ภาคใต้เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนบุคลากรท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพการศึกษา เน้นการปฏิบัติจริงสร้างการเรียนรู้ ณ ห้องราชพฤกษ์ 4 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ความร่วมมือกับ Kerry
ความร่วมมือกับ Kerry express
Kerry express
ความร่วมมือกับ Kerry express

ที่มา : ข่าว ความร่วมมือกับ Kerry express
#ฝ่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Loading...

ใส่ความเห็น