หินพัด หินมหัศจรรย์

หินพัด

      ปัจจุบันหินพัดเริ่มเป็นที่รู้จักของท่องเที่ยวมากขึ้น ผู้ที่ขึ้นไปชมบ้างก็ว่าก้อนหินเหมือนพัดตามชื่อเรียก แต่ในบางมุมบางคนก็ว่าคล้ายรูปหัวใจ บ้างก็ว่าคล้ายใบหน้าผู้หญิง บ้างก็ว่าคล้ายพระธาตุอินทร์แขวนในประเทศพม่า

สำหรับผู้ที่อยากจะขึ้นไปชมหินพัด จะต้องใช้รถกระบะหรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อขึ้นไปบนเขา เนื่องจากสภาพเส้นทางเป็นดินและค่อนข้างลาดชัน โดยสามารถนำรถมาจอดไว้ที่หมู่บ้านยวนสาว จากนั้นใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อของชาวบ้านที่มาบริการรับส่งนักท่องเที่ยวขับไปตามเส้นทางที่ลาดชันอีกราว 4 กิโลเมตร จากนั้นเมื่อถึงจุดจอดรถ จะต้องเดินเท้าผ่านสวนยางเข้าไปอีกราว 200 เมตร ก็จะถึงที่ตั้งของหินพัด โดยหากมาในช่วงเช้าที่สภาพอากาศเหมาะสม ก็จะสามารถชมทะเลหมอกสวยงามที่ไหลเรี่ยยอดไม้รอบๆ หินพัดได้ด้วยเช่นกัน
หินพัดถูกค้นพบโดยพรานป่า ซึ่งได้ตั้งชื่อหินตามลักษณะรูปร่างที่มองดูคล้ายพัด เมื่อได้พบหินแล้ว กลับมาถึงบ้านก็ได้พูดคุยให้เพื่อนบ้านทราบว่าได้พบหินมหัศจรรย์ตั้งตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูงกลางป่า จนหินพัดแห่งนี้เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านและพรานที่มาหาของป่าบริเวณนี้มาช้านาน ไม่เพียงเท่านั้น บรรดาพ่อค้าวานิชต่างก็มาเคารพกราบไหว้ขอพรให้ทำการค้าขายรุ่งเรือง ให้หน้าที่การงานก้าวหน้า ซึ่งชาวบ้านเล่าว่ามักจะสำเร็จดังที่ขอพรทุกประการอีกด้วย จนมีความเชื่อสืบต่อกันมาว่า เมื่อได้ไปชมหินพัดให้ใช้มือสัมผัสหิน พร้อมโยนเหรียญไปยังฐานและอธิษฐานขอสิ่งที่ปรารถนา และส่วนมากก็จะสมหวัง
Loading...

ใส่ความเห็น