Samui Festival 2018

Samui Festival 2018 เที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 3

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี แถลงข่าวยืนยันพร้อมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 3 “Samui Festival 2018” ปลายเดือนกันยายนนี้ วันนี้(27 ส.ค. 61) ที่อาคารทู แปซิฟิกเพลส ชั้นที่ 28 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวสมุย ครั้งที่ 3...
ตลาดประชารัฐวัดไทร

เปิดแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ” ตลาดประชารัฐวัดไทร “

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ พัฒนาการจังหวัดและอีกหลายภาคส่วน จัดพิธีเปิด ตลาดประชารัฐวัดไทร บ้านดอน หวังสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ภายในชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยที่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง ยั่งยืน โดยใช้เสน่ห์จากอัตลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรมภายในชุมชน ที่ใช้เป็นจุดขายในการท่องเที่ยว ซึ่งชุมชน วัดไทร แห่งนี้มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงวัฒนธรรม สืบเนื่องจากการเป็นชุมชนเก่าแก่ และมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน อาทิ ศาลาการเปรียญไม้ 100 ปี...