อากาศร้อนๆไป”คลองน้ำใส”กันเถอะ

คลองน้ำใส
คลองน้ำใส เป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคมประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 51 กิโลเมตร คลองน้ำใส เป็นลำธารขนาดเล็กเกิดขึ้นตามธรรมชาติ อยู่บริเวณรอยต่อของตำบลถ้ำสิงขรและ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไหลจากเนินเขาบริเวณตำบลย่านยาวผ่านตำบลถ้ำสิงขร ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร กว้างประมาณ 5 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร จากนั้นไหลลงสู่คลองพุมดวง บริเวณบ้านหาดเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงขร เดิมเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2545 ประชาชนเริ่มรู้จัก และเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งบริเวณที่ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว เป็นที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีน้ำใสสะอาดไหลตลอดทั้งปี

Loading...

ใส่ความเห็น