ติดต่อลงโฆษณา
แบบที่ 1 Banner
ตำแหน่งที่ 1 ขนาด 729×90 และตำแหน่งที่ 2 300×250
1 เดือน 500 บาท
3 เดือน 1,300 บาท
6 เดือน 2,400 บาท
12 เดือน 4,200 บาท

แบบที่ 2 ปักหมุด
ตอนนี้ฟรี
ติดต่อลงโฆษณา ได้ที่ ส่งข้อความเข้า Facebook Messenger