1 ไร่สโลว์ไลฟ์ฟาร์ม เกิดจากแนวคิดที่จะเปลี่ยนที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสาน โดยเริ่มจากการทำฟาร์มเห็ดและในอนาคตจะพัฒนาให้กลายเป็นฟาร์มสเตย์ มีที่พัก ร้านอาหารเล็กๆ ที่นำผลผลิตจากในสวนมาประกอบเป็นอาหาร และเปิดให้ผู้ที่มาเยี่ยมชม สามารถมาทดลองใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ที่ไร่ได้ที่นี่

เทพพร ฉิมพิมล
ผู้ก่อตั้งฟาร์ม

เป็นตั้งกรรมกร จนเป็นเจ้าของกิจการ ทำหมดทุกตำแหน่ง

จรรยา ฉิมพิมล
ผู้จัดการฟาร์ม

วางแผนการผลิต จนถึงนำผลผลิตออกสู่ตลาด

นายปริญญา สุรทิน
กราฟฟิกประจำฟาร์ม

ออกแบบป้ายและออกแบบผลิตภัณฑ์

แมว
Support

เฝ้าหนูและเป็นเพื่อนคลายเหงา

gap

รางวัลและใบรับรอง

– GAP (Good Agricultural Practice) หมายถึง ระบบการผลิตที่ถูกต้องในฟาร์ม โดยพิจารณาตั้งแต่พื้นที่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
– วิสหากิจชุมชนเพาะเห็ดนางฟ้าบ้านคอกช้าง