มาดอนสักต้องแวะวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
สวัสดีคับวันนี้ผมขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอดอนสัก

ประวัติ

       วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เดิมชาวบ้านเรียกว่า”วัดเขาล้าน“ซึ่งอยู่เนินบ้านท้องไมซึ่งเป็นเนินโล่งเตียนจึงเรียกว่า”เขาล้าน“เขาล้านชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของพ่อท่านยอดเขาซึ่งเป็นเทพยดารักษา เขาล้านและดินแดนโดยรอบ ประชาชนมีความเคารพนับถือมาเมื่อจะทำกิจการใดให้สำเร็จต้องบนบาน พ่อท่านยอดเขา วัดเขาล้านได้ดำเนินการสร้างโดยอาจารย์ทอง ท่านเป็นคนจังหวัดสงขลาและได้ตั้งชื่อ ว่า”วัดเขาล้าน“และอาจารย์ทองเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และมรณภาพเมือปี พ.ศ.2500 ต่อมาพระเดชพระคุณพระราชรัตนกวี อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปลี่ยนชื่อ”วัดเขาล้าน” เป็น วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ เพื่อเป็นศิริมงคลนามเมื่อแปลได้ความว่า วัดที่อาจารย์ทองสร้างขึ้นที่ภูเขา          วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ที่ 8 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดคณะ มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช 2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2596 และได้รับการผูกพัทธสีมาเมื่อพุทธศักราช 2500 เนื่อที่ 99 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา มีเนื้อที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง 82 ไร่ 3งาน 60 ตารางวา ตั้งอยู่ตำบลปากแพรก          วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์มีปูชนียวัตถุ สำคัญที่น่าสนใจ เช่นพระประธานเนื้อโลหะสมัยอยุธยา พระพุทธรูปทรงเครื่อง (สำหรับใช้ประจำเรือพระ ) พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในพระเจดีย์จตุรมุข พระพุทธบาทจำลองอนุสาวรีย์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า วิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าอาวาสปกครอง 3 องค์ คือ.พระอธิการทอง อินทสุวณโณ พ.ศ.2460 – 2500 พระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่อจ้อย) 2500-2536 และปัจจุบันพระครูสุวรรณพิพัฒน์ เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลดอนสัก           วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์เป็นวัดที่มีความร่มรื่นสวยงามบนเจดีย์พระบรมธาตุนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอดอนสัก และเป็นศูนย์รวมในการประ กอบพิธีกรรมต่างๆ ตลอดทั้งประเพณีของชาวดอนสัก Wat Khao Suwan Pradit was home to another famous monk of the South. On the top of the hill is a chedi which houses relics of Lord Buddha which were brought here from Chiang Mai. The temple also offers a great view over the bay and the nearby islands. A little bit further along the beach is the point from where the ferries to Ko Samui and Ko Pha-ngan departs. Wat Khao Suwanpradit previously has been call “Khao Lan Temple” located at Ban Thong Mai. Local people believe that at the moutain, there is Yod Khao Father (who is the angle protecting this mountain). Luang Pho Choi, one of southern Thailands’ most revered Buddhist monks, founded this monastery. The 45-meter hilltop pagoda contains Buddha relics brought from Wat Phra Kiat, Hod District, Chiang Mai. From the pagoda, visitors can get a panoramic view of the coast. The temple is located approximately 1 kilometer from Don Sak District, along the Suratthani – Nakhon Si Thammarat (Highway no 401).

แผนที่ไปวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

Loading...

ใส่ความเห็น