26 C
Surat Thani, Thailand
วันพุธ, พฤษภาคม 23, 2018
เพิ่มข้อมูลใหม่ บุ๊กมาร์กของฉัน Print listing Add Bookmark

รับสมัครงาน ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักการ และ คนงาน

  1. หน้าหลัก
  2. » รับสมัครงาน ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักการ และ คนงาน
Address:
Description:

ประกาศเทศบาลเมืองท่าข้าม

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

--------------------------------

ด้วยเทศบาลเมืองท่าข้าม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองท่าข้าม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2559 จึงประกาศสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ดังนี้

                   1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล                                            จำนวน 1  อัตรา

1.2 พนักงานจ้างทั่วไป

- ตำแหน่ง นักการ งานธุรการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง คนงาน งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                                        จำนวน 1 อัตรา

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

Contact Information
Phone: 0–7731-1074
Website:

ทิ้งคำตอบไว้

ZZS OrnianEmo9 OrnianEmo8 OrnianEmo7 OrnianEmo6 OrnianEmo5 OrnianEmo4 OrnianEmo3 OrnianEmo27 OrnianEmo26 OrnianEmo25 OrnianEmo24 OrnianEmo23 OrnianEmo22 OrnianEmo21 OrnianEmo20 OrnianEmo2 OrnianEmo19 OrnianEmo18 OrnianEmo17 OrnianEmo16 OrnianEmo15 OrnianEmo14 OrnianEmo13 OrnianEmo12 OrnianEmo11 OrnianEmo10 OrnianEmo1 Bye :wink: :twisted: :roll: :arrow: :-o :-? :) 8-O

Send message to listing owner