วีดีโอ

วีดีโอ

กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว เหตุการณ์ต่างๆภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

video

สถานที่ลอยอัฐิท่านพุทธทาสภิกขุ

อนุวัตจัดให้วันนี้ สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาต้องไม่พลาด เพราะคุณหนุ่มจะพาไปยังสถานที่ลอยอัฐิท่านพุทธทาสภิกขุ ภายในอุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี เป็นอย่างไรไปชม เดือนตุลาคมของทุกปี ผู้เลื่อมใส ท่านพุทธทาสภิกขุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ จะเดินเท้าเข้าป่าระยะทางไกลกว่า 6 กิโลเมตร เพื่อไปที่ตั้งน้ำ หรือต้นน้ำลำคลองสก ต้นกำเหนิดแม่น้ำตาปี อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมพิธีลอยอัฐิ ตามที่ท่านพุทธทาสภิกขุ เขียนพินัยกรรมไว้ อนุวัต จัดให้ พร้อมทีมงาน เดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเขาสก เพื่อไปยังตั้งน้ำหรือต้นน้ำ...
video

ตลาดน้ำประชารัฐ ชุมชนธรรมชาติ

ชาวเมืองสุราษฎร์ธานีต่างพากัน เดินทางไปท่องเที่ยวตลาดน้ำแห่งใหม่ ที่มีชื่อว่า "ตลาดน้ำประชารัฐ" ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองในบาง ภายในวัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี