อากาศร้อนๆไป”คลองน้ำใส”กันเถอะ

0
698

คลองน้ำใส เป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ห่างจากอำเภอคีรีรัฐนิคมประมาณ 11 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 51 กิโลเมตร
คลองน้ำใส เป็นลำธารขนาดเล็กเกิดขึ้นตามธรรมชาติ อยู่บริเวณรอยต่อของตำบลถ้ำสิงขรและ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไหลจากเนินเขาบริเวณตำบลย่านยาวผ่านตำบลถ้ำสิงขร ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร กว้างประมาณ 5 เมตร ลึกประมาณ 2 เมตร

จากนั้นไหลลงสู่คลองพุมดวง บริเวณบ้านหาดเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงขร เดิมเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2545 ประชาชนเริ่มรู้จัก และเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งบริเวณที่ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว เป็นที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (สปก.) มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้ามาช่วงหน้าแล้ง โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากมีน้ำใสสะอาดไหลตลอดทั้งปี

Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

ทิ้งคำตอบไว้

ZZS OrnianEmo9 OrnianEmo8 OrnianEmo7 OrnianEmo6 OrnianEmo5 OrnianEmo4 OrnianEmo3 OrnianEmo27 OrnianEmo26 OrnianEmo25 OrnianEmo24 OrnianEmo23 OrnianEmo22 OrnianEmo21 OrnianEmo20 OrnianEmo2 OrnianEmo19 OrnianEmo18 OrnianEmo17 OrnianEmo16 OrnianEmo15 OrnianEmo14 OrnianEmo13 OrnianEmo12 OrnianEmo11 OrnianEmo10 OrnianEmo1 Bye :wink: :twisted: :roll: :arrow: :-o :-? :) 8-O